Pravidlá používania cookies

Informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch používania cookies

Týmto Vás v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon OOU“), informujeme o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa používania cookies:

 1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

  Cromwell a. s.
  so sídlom: Lamačská 22, 841 03 Bratislava
  IČO: 31 353 746
  zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4607/B
  kontaktné údaje: Ing. Ján Palaj, PhD.
  tel. č.: +421 2 6920 3224
  e-mail: gdpr@cromwell.sk
  (ďalej len „CROMWELL“).

 2. Identifikácia súborov cookies a profilovanie:

  Používaním webovej stránky prevádzkovanej CROMWELL vyjadrujete CROMWELL súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením Vášho prehliadača. Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré do internetového prehliadača odosielajú informáciu o navštívenej webovej stránke. Súbory cookies umožňujú zapamätať si informácie o Vašej návšteve na webovej stránke www.cromwell.sk, na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníkov (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky www.cromwell.sk alebo jej prehliadaní nemusíte opätovne uvádzať. Ďalšia návšteva webovej stránky www.cromwell.sk tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Bez súborov cookies je prehliadanie webovej stránky www.cromwell.sk zložitejšie.

  Používaním súborov cookies môže dochádzať k profilovaniu, ktorým sa rozumie automatizované individuálne spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia Vašich osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, predovšetkým analýzy a/alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom. Automatizovaným individuálnym rozhodovaním je vytvorenie rozhodnutia počítačovým programom na základe výsledku profilovania.

  Na webovej stránke www.cromwell.sk používame nasledujúce typy cookies:

  • Základné cookies: Tieto súbory umožňujú webovej stránke www.cromwell.sk zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad a/alebo fungovanie webovej stránky www.cromwell.sk. Ide napríklad o preferovaný jazyk alebo sekciu, v ktorej sa návštevník nachádza. Strata uložených informácií v súboroch cookies môže obmedziť funkčnosť webovej stránky www.cromwell.sk.
  • Cookies tretích strán: Na webovej stránke www.cromwell.sk okrem používania súborov cookies umožňujeme aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori webovej stránky www.cromwell.sk, hotjar.com, googletagmanager.com, getsitecontrol.com), aby do Vášho počítača vložili svoje súbory cookies a mali k nim prístup. Požívanie súborov cookies tretími stranami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie zásadami používania osobných údajov CROMWELL a CROMWELL nezodpovedá za ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení návštevníka.
 3. Účel používania súborov cookies:

  Súbory cookies spracovávame za účelom sledovania toho, ako návštevníci používajú webovú stránku www.cromwell.sk s cieľom porozumieť ich preferenciám, ako aj za účelom vytvorenia súhrnných údajov o prevádzke webovej stránky www.cromwell.sk, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom webovú stránku www.cromwell.sk ďalej zlepšovať.

  Vyjadrením súhlasu s cookies sú o Vás zhromažďované jednoduché, ako aj komplexné informácie, ktoré budú vyhodnocované a na ich základe je možné vytvoriť profil Vašich záujmov, preferencií, ako aj ďalších informácií, ktoré sú bližšie popísané ďalej v týchto informáciách.

  Súbory cookies nevyhnutné pre riadne fungovanie a prevádzku webovej stránky www.cromwell.sk sú spracovávané automaticky bez nutnosti súhlasu. Ostatné súbory cookies sú spracovávané na základe súhlasu, pričom za súhlas sa považuje aj priamo nastavenie internetového prehliadača. Ukladaniu súborov cookies preto môže návštevník kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení internetového prehliadača.

 4. Použitý postup:

  V momente, keď navštívite webovú stránku www.cromwell.sk, uloží sa vo Vašom zariadení jeden alebo niekoľko súborov cookies. Systém súborov cookies je používaný za účelom sledovania Vášho správania, pričom spolu s ďalšími údajmi získanými priamo od Vás sa vyhodnocuje a porovnávaním s údajmi získanými od iných osôb predpovedá ich ďalšie správanie a na základe uvedených výsledkov vytvára Váš osobný a používateľský profil.

  Súbory cookies sú používané najmä na to, aby vedeli spoznať druh obsahu, ktorý si prezeráte, dĺžku Vašej návštevy v jednotlivých sekciách webovej stránky www.cromwell.sk a funkcionality, ktoré ste na webovej stránke www.cromwell.sk použili, prípadne aby vedeli identifikovať opakovaných návštevníkov.

  Informácie získané zo súborov cookies je možné spracovávať na základe Vášho súhlasu, ako aj v prípade, keď je Váš internetový prehliadač automaticky nastavený na akceptovanie cookies. Webová stránka www.cromwell.sk obsahuje aktívne prvky tretích strán, ktoré slúžia na poskytovanie služieb ako analytika návštevnosti, cielenie reklamy a pod.. CROMWELL takéto údaje nespracováva, pričom podrobnosti o podmienkach ich používania nájdete na konkrétnej webovej stránke tretej strany.

  V závislosti od nastavení Vášho internetového prehliadača možno udelenie súhlasu požadovať opakovane pri každej Vašej návšteve. Váš súhlas je vždy dobrovoľný a nepodmienený a v prípade jeho neposkytnutia môžete aj naďalej navštevovať a používať webovú stránku www.cromwell.sk, v akom nie sú súbory cookies potrebné pre ich funkčnosť a prístupnosť. Ak používanie súborov cookies zakážete alebo obmedzíte, uvedené môže mať dopad na funkčnosť a prístupnosť webovej stránky www.cromwell.sk a môže sa stať, že webová stránka www.cromwell.sk nebude pre Vás prístupná vôbec alebo v obmedzenom rozsahu.

  Väčšina internetových prehliadačov je automaticky nastavená na akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies uložiť do Vášho zariadenia. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť Vašim cookies preferenciám.

 5. Význam a predpokladané dôsledky používania súborov cookies:

  Informácie, ktoré sú o Vás zhromažďované sa používajú na to, aby CROMWELL vedel ponuku svojich služieb prispôsobiť Vašim potrebám a osobnosti, za účelom neustáleho zlepšovania kvality služieb prostredníctvom webovej stránky www.cromwell.sk a jej užívateľského prostredia, rozsahu a obsahu, možností ich využívania, použitia, ako aj vývoja a ich nastavenia.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia