Marketingové adresné
zásielky

MaZ+ Marketingová adresná zásielka PLUS

MaZ slúži na zasielanie písomných oznámení, ktoré pozostávajú z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov. Všetky zásielky obsahujú rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré ale nemenia obsah správy. Obsahom MaZ môžu byť noviny, časopisy, brožúry, katalógy, prospekty, pozvánky a pod.

Táto služba poskytuje mnohé výhody a vyznačuje sa nasledujúcimi pridanými hodnotami:
  • zásielky vyzdvihneme priamo u Vás alebo na Vami určenom mieste
  • možnosť zmeny miesta doručenia a adresy doručenia ešte počas prepravy,
  • potvrdenie o doručení zásielky,
  • monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu každej zásielky,
  • report nedoručiteľných zásielok po ukončení doručovania

Pre viac informácii o tomto produkte kliknite tu.

 

MhZ Marketingová hybridná zásielka

Zásielky MhZ sú tvorené formou hybridnej pošty – v rámci tohto produktu pre Vás zabezpečíme spracovanie dodaných tlačových dát v elektronickej forme, ich tlač, balenie do zvolenej obálky, označenie adresátov a ich doručenie v papierovej formea to všetko, pod jednou strechou, vo vlastnej distribučnej sieti. Obsahom MhZ môžu byť noviny, časopisy, brožúry, katalógy, prospekty, pozvánky a pod. Účty, faktúry, finančné výkazy a iné správy nerovnakého obsahu a formy nemôžu byť zasielané ako MhZ.

Táto služba poskytuje mnohé výhody a vyznačuje sa nasledujúcimi pridanými hodnotami:
  • zásielky vyzdvihneme priamo u Vás alebo na Vami určenom mieste
  • možnosť zmeny miesta doručenia a adresy doručenia ešte počas prepravy,
  • potvrdenie o doručení zásielky,
  • monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu každej zásielky,
  • report nedoručiteľných zásielok po ukončení doručovania

Pre viac informácii o tomto produkte kliknite tu.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2022 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia