Neadresné doručovanie

V rámci neadresného doručovania sme schopní pokryť až 94 % územia Slovenskej republiky. Na zabezpečenie čo najvyššej kvality využívame vlastnú distribučnú sieť, ktorá je riadená 9 pobočkami, pričom každá pobočka zodpovedá za distribúciu v rámci svojho regiónu. Zamestnávame viac ako 3660 spoľahlivých doručovateľov. Každý doručovateľ je kontrolovaný a monitorovaný nezávislým kontrolným panelom, ktorý po každej distribúcii kontroluje kvalitu doručenia priamo v teréne.

Distribúciu zabezpečíme aj počas väčšiny sviatkov.

Realizáciu celého procesu neadresného doručovania zabezpečujeme prostredníctvom unikátneho softvérového riešenia:

 

V rámci neadresnej distribúcie sme schopní doručiť pre Vás:
 • Letáky, katalógy a iné propagačné či marketingové materiály - doručenie týchto druhov reklamných materiálov môžete využiť , ak chcete upozorniť potenciálnych zákazníkov na svoje produkty, akcie alebo zľavy. Vďaka tomuto spôsobu komunikácie dokážeme zasiahnuť širší okruh zákazníkov, napríklad na úrovni celého mesta, alebo iba najbližšie okolie predajne. Vyznačuje sa okamžitou reakciou oslovenej cieľovej skupiny pri relatívne nízkych nákladoch.
 • Sticking (labeling) – doručíme, resp. nalepíme pre Vás reklamné materiály na schránky rodinných domov alebo bytov.
 • Vzorky (sampling) - neadresné doručovanie vzoriek. V rámci neadresného doručovania sa jedná o jednu z najúčinnejších foriem. Tento druh distribúcie reklamného posolstva môžete využiť predovšetkým pri uvádzaní nového produktu na trh.
 • Poloadresná distribúcia – je hybridom medzi adresnou a neadresnou distribúciou. Pri poloadresnej distribúcií pre Vás doručíme iba konkrétne adresy (vybrané vchody), ktoré chcete osloviť. Tento druh komunikácie je vhodný na oslovenie obyvateľstva so špecifickou ponukou pre určité vybrané lokality.
 • Drop mail - Ide o direct mailový produkt zaobálkovaneho listu A4, ktorý je možné využiť či už pri neadresnej, alebo aj pri adresnej distribúcii. Počas obdobia výpredajov alebo rôznych kampaní bude v schránkach množstvo neadresnej reklamy, ktoré však v potenciálnych zákazníkoch vzbudia len minimum pozornosti. My vám ponúkame možnosť odlíšiť sa a to veľmi nevtieravou a cenovo výhodnou formou, a teda posolstvom zabaleným v obálke bez obálky, tzv. Drop mailom.

  Drop Mail je obvykle jeden list papiera; ktorý je potlačený z oboch strán a zložený do podoby obálky a zlepený po bočných stranách, niekedy s malou chlopňou na vrchnej širšej hrane. Je to vhodná forma mailingu, nakoľko si nevyžaduje použitie obálky, ktorá vyžaduje mať potlačený dokument vložený a zalepený. Niekedy sa označuje aj ako „obálka bez obálky“.

  Prečo Drop Mail ?

  • Drop mail evokuje riadnu listovú zásielku = vyššia pridaná hodnota vyvolaná vyššou čítanosťou v cieľovej skupine
  • Odlíšenie sa od ostatných - individualizovaným oslovením na obálke, aj keď stále hovoríme o neadresnom produkte, napr. „Milý Petržalčan, Milý Košičan, atď.)
  • O úspechu direct milu rozhodujú podľa výskumov len cca 2 sekundy. Presnejšie niekoľko takých 2 sekundových sekvencií pozornosti. Prvá patrí obálke, druhá listu a najmä prvej vete.

Doplnkové služby

V rámci neadresnej distribúcie tiež môžete využiť nasledujúce služby:

Geomarketing

Aby sme dokázali presnejšie zacieliť Vašu kampaň a efektívnejšie naplánovať distribúciu do tých oblastí, ktoré sú pre Váš produkt najvhodnejšie, využívame softwarové vybavenie v podobe digitálnych máp v kombinácii s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami geosociálnychštruktúr miest a regiónov.

 

Tlač letákov

Aby ste mali tieto propagačné služby zabezpečené kompletne, okrem samotnej neadresnej distribúcie pre Vás zabezpečíme aj tlač letákov či iných materiálov v akýchkoľvek hmotnostných kategóriách a nákladoch. Nebudete sa tak už musieť zaoberať problémami s tlačou a ohľadne jednej služby komunikovať s dvoma dodávateľmi.

Kontroly kvality distribúcie

Štandardná interná kontrola s využitím siete kontrolórov Cromwell

Táto kontrola distribúcie spočíva vo využití interného kontrolného systému - tzv. kontrolného panelu.

Kontrolný panel je skupina pracovníkov (kontrolórov, ktorí sú poverení vykonaním fyzickej kontroly distribúcie v jednotlivých oblastiach. Títo pracovníci sú riadení manažérom kvality distribúcie. Tento kontrolný systém slúži k udržaniu kvality distribúcie a zaväzuje sa vykonávať túto kontrolu objektívne.

Výstupom z vykonania štandardnej kontroly je tak zvaná Správa z distribúcie, dokument, ktorý obsahuje údaj o percentuálnom výsledku kontroly z nezávislého kontrolného panelu dodávateľa a zoznam všetkých nedoručených vchodov z dôvodu nedostupnosti.

Nadštandardná externá spoločná kontrola

Spoločná kontrola prebieha v teréne a pri jej realizácii sú účastné obe strany, zástupca spoločnosti Cromwell a aj Váš zástupca. Výstupom z tejto kontroly je hárok – spoločná kontrola.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia