Transakčné adresné
zásielky

TaZ+ Transakčná adresná zásielka PLUS

Slúži na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke. Obsah a jeho grafická úprava môže byť ľubovoľná. Obsahom TaZ+ môže byť napr. korešpondencia, účet, faktúra, finančný výkaz alebo aj napr. drobný predmet. Dodanie zásielok je najneskôr druhý pracovný deň po dni vybratia (D+2).

Táto služba poskytuje mnohé výhody a vyznačuje sa nasledujúcimi pridanými hodnotami:
  • zásielky vyzdvihneme priamo u Vás alebo na Vami určenom mieste,
  • možnosť zmeny miesta doručenia a adresy doručenia ešte počas prepravy,
  • potvrdenie o doručení zásielky,
  • monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu každej zásielky,
  • report nedoručiteľných zásielok po ukončení doručovania.

Pre viac informácii o tomto produkte kliknite tu.

 

ThZ Transakčná hybridná zásielka

Klienti využívajúci služby hybridnej pošty

Zásielky ThZ sú tvorené formou hybridnej pošty – v rámci tohto produktu pre Vás zabezpečíme spracovanie dodaných tlačových dát v elektronickej forme, ich tlač, balenie do zvolenej obálky, označenie adresátov a ich doručenie v papierovej forme a to všetko, pod jednou strechou, vo vlastnej distribučnej sieti.

Táto služba poskytuje mnohé výhody a vyznačuje sa nasledujúcimi pridanými hodnotami:
  • zásielky vyzdvihneme priamo u Vás alebo na Vami určenom mieste,
  • možnosť zmeny miesta doručenia a adresy doručenia ešte počas prepravy,
  • potvrdenie o doručení zásielky,
  • monitorovanie a vysledovateľnosť pohybu každej zásielky,
  • report nedoručiteľných zásielok po ukončení doručovania.

Pre viac informácii o tomto produkte kliknite tu.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia