Transakčná adresná
zásielka PLUS (TaZ+)

Transakčná adresná zásielka PLUS (TaZ+) slúži na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke. Obsah a jeho grafická úprava môže byť ľubovoľná. Obsahom TaZ+ môže byť napr. korešpondencia, účet, faktúra, finančný výkaz alebo aj napr. drobný predmet.

TaZ+ je možné zasielať v otvorenom alebo uzatvorenom obale alebo bez obalu. V prípade zasielania bez obalu musia byť vyhotovené v súlade s podmienkami kapitoly 7 Poštových podmienok. TaZ+ je možné podávať tiež v fólii (opatrené adresným štítkom), formou zloženého listu, ktorého kratšie strany uzatvorené alebo tiež s nepravidelnými tvarmi.

Obal a vnútorné balenie TaZ+ musí byť primerané povahe a hmotnosti ich obsahu, tiež spôsobu vyberania, distribúcie a lehote dodania.

Na základe individuálneho zmluvného dojednania Vám môžeme ku konkrétnym TaZ+ poskytnúť tiež službu s pridanou hodnotou - Osobné doručenie adresátovi.

Hmotnostné kategórie zásielok TaZ+:
  • Do 50g
  • Do 100g
  • Nad 100g

Minimálny podaj zásielok je 3000 ks.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia