Transakčná hybridná
zásielka (ThZ)

Transakčná hybridná zásielka (ThZ) slúži na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na ňom alebo na obálke. Obsah a jeho grafická úprava môže byť ľubovoľná. Obsahom ThZ môže byť napr. korešpondencia, účet, faktúra, finančný výkaz alebo aj napr. drobný predmet.

Zásielky ThZ sú tvorené formou hybridnej pošty – zabezpečíme pre Vás vytvorenie týchto zásielok z elektronických údajov. Súčasťou služby je výroba zásielok (tlač, personalizácia, kompletizácia, obálkovanie), ich triedenie a zväzkovanie a následné dodanie adresátom.

TaZ+ je možné zasielať v otvorenom alebo uzatvorenom obale alebo bez obalu. V prípade zasielania bez obalu musia byť vyhotovené v súlade s Poštovými podmienkami. ThZ je možné podávať tiež v fólii (opatrené adresným štítkom), formou zloženého listu, ktorého kratšie strany uzatvorené alebo tiež s nepravidelnými tvarmi.

Obal a vnútorné balenie ThZ musí byť primerané povahe a hmotnosti ich obsahu, tiež spôsobu vyberania, distribúcie a lehote dodania.

Na základe individuálneho zmluvného dojednania Vám môžeme ku konkrétnym ThZ poskytnúť tiež službu s pridanou hodnotou - Osobné doručenie adresátovi.

Hmotnostné kategórie zásielok ThZ:
  • Do 50g
  • Do 100g
  • Nad 100g

Minimálny podaj zásielok je 3000 ks.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia