Integrovaný manažérsky
systém

Spoločnosť Cromwell a. s. ako jedna z prvých spoločností na Slovensku získala vo februári 2010 medzinárodný certifikát pre svoj systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001. Spoločnosť týmto doplnila svoj integrovaný manažérsky systém, ktorý pozostáva z medzinárodného certifikátu kvality ISO 9001, environmentálneho manažérstva v zmysle ISO 14 001 a aj manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001.

Spoločnosť zároveň rozšírila platnosť integrovaného manažérskeho systému na všetky poskytované produkty – hybridnú poštu, adresné a neadresné doručovanie, ako aj polygrafickú výrobu.

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001 klientom zaručuje, že v spoločnosti boli implementované všetky opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie dôvernosti, dostupnosti a integrity informácií. Certifikát dokazuje, že identifikované informačné aktíva sú chránené, rizika bezpečnosti informácií sú riadené, sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruky a tieto sú kontrolované.

CENTRÁLA SPOLOČNOSTI

tel.: +421 269 203 211
fax: +421 269 203 212

Cromwell a.s.
Lamačská 22 ,841 03 Bratislava 42
zobraziť na mape

OBCHODNÉ ODDELENIE

tel.: +421-269 203 211
fax: +421-269 203 212

e-mail: obchod@cromwell.sk

© 2012-2021 CROMWELL. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia