Adresné doručovanie

Služby

Adresne pre vás doručíme poštové zásielky priamo do schránok obyvateľov.
Bankové výpisy
Faktúry
Listy
Marketingové zásielky
KVALITA A DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI
Distribúciu do schránok domácností realizujeme prostredníctvom vlastnej distribučnej siete a v spolupráci s univerzálnym poštovým operátorom. 35 % zásielok doručujeme prostredníctvom HPP zamestnancov. Doručovanie zásielok realizuje spoločnosť Cromwell vo viac ako 1 800 obciach na celom území SR. Naši doručovatelia sú starostlivo vyberaní, školení a pracujú podľa jednotných firemných štandardov.
TERMÍNY
Doručovanie prebieha v piatich 2-dňových cykloch v rámci mesiaca, tieto termíny sú viazané na kalendárne dni, doručujeme aj cez víkendy a štátne sviatky.
Transakčné zásielky
Bankové výpisy, faktúry, účty, finančný výkaz, korešpondencia
Potvrdené zásielky
Daňové výmery, rozhodnutia o poplatkoch, pokuty, upomienky
Marketingové zásielky
Propagačné a reklamné materiály, brožúry, katalógy, prospekty, pozvánky, alebo aj napr. drobný predmet

Benefity služieb adresnej distribúcie

Profesionálny a stabilný tím zamestnancov s dlhoročnými skúsenosťami.

Track & trace - sledovanie doručovania zásielok.

Report o doručovaní – v elektronickej podobe až na úroveň jednotlivej zásielky.

Produkcia zásielok a doručovanie 7 dní v týždni (počas víkendov a štátnych sviatkov).

Klientská zóna.

Atraktívna a konkurenčná cena.

Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Máte otázky?
Prípadne máte záujem o cenovú ponuku? Vypíšte nám, prosím, formulár a náš account manager vás v dohľadnej dobe kontaktuje.