Direct marketing

Služby

V oblasti priameho marketingu máme na Slovensku najviac skúseností a venujeme sa mu už od roku 1994. Za nami sú tisíce návrhov, zrealizovaných kampaní a výsledkov.

V priamej komunikácií vidíme vysoko efektívny nástroj budovania si vernosti zákazníka (retencia) alebo jeho získania (akvizícia).

Samozrejme, základom je uvedomenie si, že udržanie si zákazníka je lacnejšie ako jeho získanie.

Sme unikátni a idividuálni. Aj priamy marketing presne takto komunikuje - unikátne a individualizovane. Každému adresátovi umožňuje doručiť jedinečnú ponuku, ktorá zohľadňuje jeho:

  • preferencie (segmentácia),
  • spotrebiteľskú históriu (vernosť a kluby),
  • lokalitu, v ktorej žije (geomarketing).

Čo je našou špecialitou:

Ako jediní na Slovensku vládneme celému životnému cyklu - každej časti marketingovej komunikácie, ktorú sami zabezpečujeme a teda nielen vieme, ale aj môžeme zvoliť cesty a spôsoby komunikácie v tom najvhodnejšom čase pre nášho klienta.

Špecializujeme sa na:

Stratégiu a tvorbu DM kampaní

Vytvorenie a nastavenie základných princípov, zmyslu a postupnosti komunikácie, stanovenie cieľov

Online a mobilný marketing

Rýchly a cielený komunikačný nástroj, ktorý sme priviedli takmer k dokonalosti v online komunikácii cez náš unikátny systém SmartSMS

Produkciu marketingových zásielok

Posúdenie komunikačnej zrozumiteľnosti pre klientom vytvorené materiály, návrh marketingových vizuálov, návrhy formátov, spôsobov balenia a ich realizácia bez ohľadu na to, či ide o jednotky kusov alebo o milióny.

Dáta a dátovú analytiku

Vytvoríme profiláciu a segmentáciu subjektov, aby sme našli najvhodnejšiu cieľovú skupinu. Pracujeme s našimi permanentne aktualizovanými dátami, alebo analyzujeme dáta klientov

Scanovanie, digitalizáciu, homologizáciu, verifikáciu

klientských dát a štrukturovanú archiváciu fyzických nosičov (napr. prihlášky so súhlasmi na komunikáciu, objednávky a pod.)

Telemarketing

(call centrum) – aktívny predaj produktov s dôrazom na Cross-Sell a Up-Sell

Vernostné kluby a programy

ich návrhy a prevádzka – scanovanie, digitalizácia

Geomarketing

Vyhľadanie lokalít s najvyšším potenciálom predaja alebo rozvoja, príp. vyhodnotenie úspešnosti kampaní.

Organizáciu spotrebiteľských súťaží

Referencie
So spoločnosťou Cromwell spolupracujeme už dlhodobo (od roku 2012). Vďaka proaktívnemu prístupu, širokému portfóliu služieb, ako i profesionálnemu prístupu spoločnosti Cromwell, sa nám podarilo zlúčiť služby hromadnej tlače a distribúcie spolu so službami predchádzajúcimi samotnému doručovaniu zásielok vrátane digitalizácie dát a to všetko pod jednou strechou. Počet služieb, ktoré naša spoločnosť využíva, každoročne rastie najmä vďaka bezproblémovej spolupráci a veríme, že bude na rovnakej úrovni pokračovať i naďalej.
Miloš Halenár
Logistics Manager
O2 Slovakia, s.r.o.
Referencie
So spoločnosťou Cromwell sme začali spolupracovať v roku 2010 v oblasti hromadnej tlače. Už pri rozhodovaní o spolupráci sme si boli istí, že spolupracujeme s profesionálnym tímom vo svojom odbore, ktorý je schopný pokryť náročné požiadavky banky, hlavne v oblasti bezpečnosti. Postupne sme portfólio využívaných služieb rozširovali najmä o alternatívne doručovanie zásielok, a to nielen z kvalitatívnych, ale aj z finančných dôvodov. Pre našu banku to bol jeden z progresívnych krokov a naďalej ho hodnotíme ako úspešný.
Zuzana Kolmačková
Head of Financial management
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Referencie
Společnost Cromwell je naším partnerem pro neadresnou distribuci již po mnoho let. Z důvodu velkého počtu prodejen JYSK je pro nás vysoká kvalita doručování zásadní. Stejně jako proaktivní přístup obchodního partnera i schopnost rychle řešit jakékoliv požadavky. Pevně věřím, že jsou před námi dlouhé roky úzké spolupráce, která přinese další optimalizaci procesu distribuce s efektem dlouhodobého růstu obratu naší společnosti na slovenském trhu.
Eva Kozich
Sales and Marketing Manager, JYSK Czech Republic & Slovakia
JYSK s.r.o.
Referencie
Prvá stavebná sporiteľňa spolupracuje so spoločnosťou Cromwell už dlhšie obdobie. Vzájomnú spoluprácu sme odštartovali v segmente tlače marketingových zásielok a CRM kampaní. Neskôr sme potrebovali optimalizovať procesy hybridnej pošty. A voľba padla opäť na Cromwell najmä pre komlexnosť, kvalitu a rýchlosť jej služieb. Od roku 2018 až do dnes spoločne realizujeme tlač, obálkovanie a distribúciu kompletného portfólia našich transakčných zásielok. So spoluprácou sme natoľko spokojní, že už neuvažujeme sa vrátiť k vlastnej produkcii.
Ing. Martin Mitický
Riaditeľ úseku všeobecného servisu
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Referencie
Spoločnosť Cromwell je naším dlhoročným spoľahlivým partnerom predovšetkým v oblasti tlačových a aktuálne už aj v doručovacích službách. Spolupráca s Cromwellom je na vysokej úrovni, rozbehli sme spolu viaceré úspešné projekty ako zavedenie Transpromo systému, šifrovanie údajov na ePoukaze a mnoho ďalších. Zabezpečenie služieb je spoľahlivé, zriedkavé problémy sú riešené promptne a korektne.
Tomáš Krištof
Manažér fakturácie a zabezpeč. výnosov
Slovak Telekom, a.s.
Referencie
Mesačne odosielame veľké množstvo individualizovaných zásielok a rôznych šablón, čomu sa spoločnosť Cromwell dokázala rýchlo prispôsobiť a pokryť naše potreby v rámci tlače, obálkovania a odosielania listových zásielok. Aktuálne nastavenie spolupráce nám zefektívnilo procesy vo viacerých smeroch.
Marek Fürst
Head of the debt collection
McGrath & Arthur s.r.o.
Máte otázky?
Prípadne máte záujem o cenovú ponuku? Vypíšte nám, prosím, formulár a náš account manager vás v dohľadnej dobe kontaktuje.